Obrady jury konkursu „Szkoła marzeń”

Ogólnopolski konkurs Szkoła marzeń organizowany przez Parlamentarny Zespół ds. Dzieci reprezentowany przez senatora Leszka Piechotę został rozstrzygnięty w etapie okręgowym. 

Do konkursu licznie zgłosiły się szkoły z Rudy Śląskiej, Chorzowa, Piekar Śląskich, Siemianowic Śląskich, Świętochłowic i Katowic. Nadesłano 217 prac plastycznych oraz 86 prac literackich, które oceniane były w następujących kategoriach: 

1. Przedszkola – prace plastyczne.
2. Szkoła Podstawowa kl. I – III – prace plastyczne.
3. Szkoła Podstawowa kl. I – III – prace literackie.
4. Szkoła Podstawowa kl. IV – VI – prace plastyczne.
5. Szkoła Podstawowa kl. IV – VI – prace literackie.

6. Szkoła Ponadpodstawowa – prace plastyczne

7. Szkoła Ponadpodstawowa – prace literackie

 

W dniu 8 kwietnia 2015 roku jury  konkursu w składzie:

Leszek Piechota – Senator RP

Barbara Wnęk – Dyrektor Biura Senatora Leszka Piechoty, Radna Miasta Katowice

Beata Przybylska – artysta, nauczyciel, animator  życia kulturalnego na Śląsku

Elżbieta Łuszcz – nauczyciel i wychowawca w szkole podstawowej w latach 1982-2006 

Tomasz Delowski –  prezes CPR, architekt

 

W wyniku kilkugodzinnych obrad jury wyłoniło zwycięzców etapu okręgowego. Zadanie to było niezwykle trudne, gdyż każda z prac przedstawiała indywidualną wizję Szkoły marzeń. Prace plastyczne zgłoszone do konkursu wykonane były przy pomocy różnych technik, od szkicu począwszy na modelach przestrzennych skończywszy. Natomiast prace literackie pisane zarówno wierszem jak i prozą przepełnione były tęsknotą uczniów za zmianami w obecnych szkołach. Wysoki poziom otrzymanych przez Biuro prac cieszy i napawa dumą, że w naszym okręgu jest tak wiele uzdolnionych młodych ludzi, którzy pragną rozwijać swoje pasje. Senator Leszek Piechota składa podziękowania wszystkim uczestnikom konkursu, rodzicom oraz nauczycielom i dyrektorom zgłoszonych placówek oraz gratuluje zwycięzcom i życzy powodzenia w II – ogólnopolskim etapie konkursu.

 

Wyniki konkursu zostaną opublikowane w poniedziałek