Moja Chwila 2014

W poniedziałek 27 kwietnia odbyła się uroczystość wręczenia grantów pozafinansowych promocji oraz koncert laureatów V edycji konkursu „Moja Chwila 2014”, które miało miejsce w Siemianowickim Centrum Kultury – Park Tradycji.

Podczas uroczystości Śląskie Stowarzyszenie Kulturalne Osób Niepełnosprawnych
 w  Siemianowicach Śląskich, nagrodziło osoby z Siemianowic, które w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju i promocji twórczości artystycznej oraz działalności społecznej.

Program promocji regionu i twórczości śląskiej Moja Chwila w środowisku zintegrowanym, w każdym wieku to program promujący region i jego mieszkańców na niwie utrzymywania i popularyzacji tradycji w środowisku zintegrowanym tj. osób pełnosprawnych, niepełnosprawnych, wykluczonych, w każdym wieku.


W uroczystości uczestniczyli także Senator RP Leszek Piechota i Wiceprezydent Miasta Siemianowice Śląskie Anna Zasada-Chorab, którzy osobiście gratulowali i wręczali nagrody zwycięzcom konkursu w poszczególnych kategoriach.