List do taty 2015

Senator RP Leszek Piechota serdecznie zachęca do wzięcia udziału w 3.edycji senackiego konkursu pod hasłem List do Ojca. List do Taty. Jego inicjatorami są Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Fundacja im. Cyryla i Metodego Inicjatywa Tato.Net

 

Celem konkursu jest propagowanie dobrego i odpowiedzialnego ojcostwa oraz zwrócenie uwagi na niezastąpioną rolę ojca w życiu dziecka. Zadaniem uczestników będzie napisanie listu, w którym znajdzie się opis relacji z ojcem, ojczymem lub ojcem zastępczym. Konkurs adresowany jest do uczniów klas czwartych i piątych szkół podstawowych.

Konkurs składa się z dwóch etapów – okręgowego oraz ogólnopolskiego. Główną nagrodą w etapie okręgowym  konkursu będzie wyjazd laureata i jego opiekuna do Senatu oraz zakwalifikowanie jego pracy  do etapu ogólnopolskiego. Konkurs organizowany przez Senatora Leszka Piechotę obejmuje placówki  na terenie: Chorzowa, Piekar Śląskich, Rudy Śląskiej, Siemianowic i Świętochłowic.

Szkoły zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o przesłanie zgłoszenia do dnia 20 maja 2015r. na adres mailowy biura:  senator@leszekpiechota.pl


Nieprzekraczalna data do której należy dostarczyć prace konkursowe do biura senatorskiego to 30 czerwca 2015 r.


Ogłoszenie wyników etapu ogólnopolskiego będzie miało miejsce we wrześniu br. w Warszawie. Przyznane nagrody będą posiadały charakter rzeczowy, dodatkową nagrodą będzie publikacja prac nagrodzonych w etapie ogólnokrajowym.

 

Poniżej zamieszczony został regulamin konkursu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (32) 203-30-04 lub adresem: senator@leszekpiechota.pl