„Edukacja równych szans” – nauczanie i wychowanie dzieci w klasach integracyjnych

Dnia 12 maja 2015 r. w Szkole Podstawowej nr 21 w Rudzie Śląskiej miała miejsce uroczystość z okazji 5-lecia integracji, Senator Leszek Piechota – członek senackiej komisji zdrowia objął to wydarzenie patronatem honorowym.  Jak podkreślił Senator dzięki placówkom, które podejmują działania na rzecz integracji, dzieci i młodzież niepełnosprawna mają możliwość lepszego przystosowania się do życia w społeczeństwie.W wyniku podejmowania takich inicjatyw dzieci otrzymują pomoc w rozwoju intelektualnym, psychicznym, emocjonalnym i społecznym.

W ramach uroczystości odbyło się przedstawienie wykonane przez uczniów Szkoły i konferencja pt. Edukacja równych szans – nauczanie i wychowanie dzieci w klasach integracyjnych, która miała na celu przedstawienie dobrych praktyk, wymianę doświadczeń, wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela oraz promowanie kształcenia integracyjnego.

Wśród prelegentów konferencji znaleźli się:

·        mgr Halina Kozioł- Woźnikowska – psycholog, psychoterapeuta, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rudzie Śląskiej

·        lek. med. Grażyna Urbanowicz- lekarz medycyny, specjalista psychiatrii dziecięcej
pediatrii

·        mgr Rafał Bugajny – fizjoterapeuta w Ośrodku Adaptacyjnym dla Dzieci Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej

·        mgr Beata Zawiślak – oligofrenopedagog, terapeuta, wykładowca WSB w Dąbrowie Górniczej, autorka książki Dziecko autystyczne. Prawdziwa opowieść o Maciusiu.

·        mgr Hanna Pasterny – konsultantka ds. osób niepełnosprawnych w Stowarzyszeniu Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w Rybniku, społeczna asystentka europosła prof. Jerzego Buzka. Autorka książki Tandem w szkocką kratkę i Jak z białą laską zdobywałam Belgię.

·        mgr Maciej Liebich – psycholog, surdopedagog, pracownik Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rudzie Śląskiej.

 

Senator Leszek Piechota dziękuje Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu, Rodzicom i Uczniom za zaproszenie na tę uroczystość.