Laboratorium badań ogniowych – Polski Klaster Aluminium

Dnia 18 maja br. Senator Leszek Piechota uczestniczył w uroczystym otwarciu laboratorium badań ogniowych Polskiego Klastra Aluminium, które miało miejsce w Dąbrowie Górniczej. 

PKA powstał aby umożliwić współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami, ukierunkowanymi na innowacje i rozwój,  funkcjonującymi w branży aluminium a także instytucjami badawczymi i ośrodkami naukowymi, zapewniającymi stały dostęp do najnowocześniejszych osiągnięć nauki oraz najwyższego poziomu kontroli jakości wyrobów. Członkami Klastra są zarówno instytucje otoczenia biznesu, takie jak Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie, uczelnie wyższe (Politechnika Częstochowska), jak i przedsiębiorstwa działające w branży.     
Laboratorium w Dąbrowie Górniczej  jest jednym z najnowocześniejszych laboratoriów tego typu
w Europie, w którym prócz badań ogniowych przeprowadzane będą testy dymoszczelności, odporności na obciążenie wiatrem, przepuszczalności powietrza i wodoszczelności, a także  zaawansowane badania odporności korozyjnej w różnych warunkach i badania akustyczne. Laboratorium zaopatrzone jest w nowoczesną aparaturę badawczą wśród której znajdują się między innymi: kamera termowizyjna, skaner 3D oraz oprzyrządowanie pozwalające przygotować próbki
i rozwiązania prototypowe.


Laboratorium badań ogniowych otwarte w Dąbrowie Górniczej  powstało w wyniku realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata  2007-2013.