Podziękowanie dla Senatora Leszka Piechoty za pomoc i wsparcie idei programu

Senator Leszek Piechota otrzymał podziękowanie od pana Antoniego Lipki prezesa Śląskiego Stowarzyszenia Kulturalnego Osób Niepełnosprawnych w Siemianowicach Śląskich, za pomoc i wsparcie idei programu Moja Chwila .

 

Program promocji regionu i twórczości śląskiej Moja Chwila w środowisku zintegrowanym, w każdym wieku to program promujący region i jego mieszkańców na niwie utrzymywania i popularyzacji tradycji w środowisku zintegrowanym tj. osób pełnosprawnych, niepełnosprawnych, wykluczonych, w każdym wieku. Organizatorem programu jest Śląskie Stowarzyszenie Kulturalne Osób Niepełnosprawnych w Siemianowicach Śląskich. Senator Leszek Piechota gratuluje organizatorom tej inicjatywy i życzy powodzenia w realizacji w przyszłości równie wartościowych i ważnych projektów.