Podziękowania

Szanowni Państwo,

serdecznie dziękuję za zaufanie, jakim obdarzyliście mnie, udzielając poparcia w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję za każdy z 55 179 oddanych na mnie głosów. Państwa poparcie traktuję jako wyraz uznania dla mojej dotychczasowej działalności senatorskiej, którą będę kontynuował pracując na rzecz kraju i regionu.

Dziękuję również wszystkim tym, którzy zaangażowali się w moją kampanię wyborczą.

Z wyrazami szacunku

Leszek Piechota
Senator RP