Siemianowice Śląskie – „Gminą przyjazną rodzinie 2015”

4 lutego Senator Leszek Piechota uczestniczył w Gali wręczenia nagród „Gmina przyjazna rodzinie 2015” oraz konferencji „Różne oblicza rodziny, które odbyły się w Parku Tradycji w Siemianowicach Śląskich.

Podczas gali wręczone zostały nagrody laureatom konkursu Gmina przyjazna rodzinie 2015. Otrzymały je:
• I miejsce – Siemianowice Śląskie,
• II miejsce – Częstochowa,
• III miejsce – Żory.

Konkurs Gmina przyjazna rodzinie 2015, który jest jednym z zadań Programu pn. Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny, został ogłoszony 25 sierpnia 2015 roku uchwałą nr 1584/62/V/2015 Zarządu Województwa Śląskiego. Celem konkursu było promowanie dobrych praktyk w zakresie prorodzinnych działań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz wyróżnienie trzech gmin województwa śląskiego realizujących najbardziej wartościowe inicjatywy przyjazne rodzinie. Do oceny merytorycznej konkursu zakwalifikowano 18 wniosków, z których wybrano 3 laureatów.

Siemianowice Śląskie zajęły pierwsze miejsce za szereg działań na rzecz wsparcia rodziny, wśród których znalazły się m.in.:  Klub Integracji Społecznej, który jest wsparciem dla osób poszukujących pracy, Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci, która zapobiega wykluczeniu społecznemu dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych. Ponadto Program pomocy w spłacie zaległości czynszowych, organizowane  w mieście Metropolitarne Święto Rodziny, kiermasz Od niemowlaka do uczniaka, usługa SMS Rodzina, czy ścieżka edukacyjna.  W Siemianowicach powstała także nowa łaźnia miejska, gdzie rodziny w trudnej sytuacji będą mogły wziąć prysznic i wyprać ubrania.

Senator Leszek Piechota gratuluje laureatom konkursu Gmina Przyjazna Rodzinie 2015