„MALI uczniowie idą do szkoły”

W dniu 3 marca 2016 roku w Młodzieżowym Domu Kultury w Świętochłowicach odbył się Dzień Książki dla Afryki – impreza wspierająca akcję  UNICEF MALI uczniowie idą do szkoły. Organizatorem tego przedsięwzięcia było Miejskie Przedszkole nr 1 w Świętochłowicach, które należy do klubu UNICEF.

MALI uczniowie idą do szkoły jest projektem edukacyjnym mający na celu zapoznanie dzieci z tematem dostępu do edukacji na świecie oraz zebranie środków finansowych na edukację dzieci w Mali.  W ramach akcji dzieci wraz z rodzicami stworzyły własne książki, które przyniosły podwójną korzyść – edukacyjną oraz finansową. Napisane książki zostały zaprezentowane podczas imprezy Dzień książki dla Afryki, których fragmenty były odczytywane, a następnie odbywała się ich licytacja. W czasie imprezy trwał także kiermasz książek.  Dochód z licytacji i kiermaszu książek przeznaczony będzie na edukację dzieci mieszkających w Mali.

Senator Leszek Piechota gratuluje organizatorom podjęcia tej inicjatywy. Wszystkim uczestnikom konkursu składa wyrazy uznania, a laureatom serdeczne gratulacje i życzenia dalszych sukcesów.