Oświadczenie w sprawie dzieci chorych na nieswoiste zapalenia jelit

Senator Leszek Piechota na 10 posiedzeniu Senatu złożył oświadczenie do Ministra Zdrowia w sprawie wprowadzenia nowoczesnych programów lekowych dla dzieci cierpiących na nieswoiste zapalenia jelit.
Treść oświadczenia oraz odpowiedź: