Ustawa o obrocie ziemią rolną

W dniach 13-14 kwietnia br. na posiedzeniu Senatu RP głosowana będzie poprawka do ustawy o obrocie ziemią rolną, dotycząca uszczelnienia możliwości nabywania ziemi rolnej  przez kościoły i związki wyznaniowe. Poprawka ta została zgłoszona na posiedzeniu komisji ustawodawczej przez Senatora Leszka Piechotę.

 

Więcej informacji: http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/935050,ziemia-dla-kosciolow.html