Konkurs „Obrazki z Sienkiewicza”

Senator Leszek Piechota zaprasza do udziału w konkursie Obrazki z Sienkiewicza, który organizuje z Parlamentarnym Zespołem ds. Dzieci oraz Senacką Komisją Kultury i Środków Przekazu.

Celem konkursu jest popularyzacja twórczości Henryka Sienkiewicza wśród dzieci i młodzieży, a dzięki temu pogłębienie świadomości narodowej i dumy z polskości, wzbogaconych o wartości uniwersalne obecne w twórczości pisarza. Konkurs adresowany jest do wychowanków przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz podopiecznych placówek opiekuńczych. Przedmiotem konkursu są prace literackie, plastyczne i audiowizualne, inspirowane twórczością Henryka Sienkiewicza.

Konkurs prowadzony jest na terenie całego kraju, składa się z 2 etapów: okręgowego i ogólnopolskiego. W etapie okręgowym obejmującym: Chorzów, Piekary Śląskie, Rudę Śląską, Siemianowice Śląskie i Świętochłowice prace oceniane będą przez jury powołane przez Pana Senatora Leszka Piechotę. Wyróżnione prace w etapie okręgowym zostaną skierowane na etap ogólnopolski konkursu.  Placówki z miast o których mowa powyżej zainteresowane udziałem swoich wychowanków w konkursie przesyłają zgłoszenia udziału w konkursie do dnia 15 czerwca 2016 r. na adres biura:

Biuro Senatorskie Leszka Piechoty
ul. Warszawska 6
40-006 Katowice

W terminie do 15 października 2016 roku do biura senatorskiego należy dostarczyć prace konkursowe zgłoszonych uczestników.

Więcej informacji na temat konkursu znajduje się w regulaminie załączonym poniżej.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 506-691-981 lub adresem e-mail: senator@leszekpiechota.pl