Oficjalna wizyta w Republice Czeskiej

W dniach 9-10 czerwca Senator Leszek Piechota przebywał w Republice Czeskiej w ramach oficjalnej wizyty Marszałka Senatu RP z polską delegacją,  na zaproszenie przewodniczącego Senatu Republiki Czeskiej  Milana Štěcha.

Wizyta rozpoczęła się od spotkania z czeskim ministrem zdrowia Svatoplukiem Němečkiem. Politycy rozmawiali  o problemach w służbie zdrowia m.in. związanych z wyjazdami lekarzy i pielęgniarek za granicę, o finansowaniu służby zdrowia, a także o koniecznych reformach opieki zdrowotnej.

Późnym popołudniem odbyło się spotkanie z ministrem spraw zagranicznych Czech Lubomírem  Zaorálkiem.  Rozmowy  dotyczyły aktualnych problemów europejskich – europejskiej polityki zagranicznej, problemu migrantów, sytuacji na Ukrainie.

10 czerwca polska delegacja odwiedziła nową siedzibę Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Pradze i złożyła kwiaty pod tablicą upamiętniającą marsz studentów o wolność i demokrację z 25 lutego 1948 r.

Wizytę zakończyło spotkanie polskiej delegacji z Polakami żyjącymi w Republice Czeskiej. Było to spotkanie z Polonią praskiego okręgu konsularnego.

W br. mija 25 lat (1991 r.) od zawarcia Układu między Rzeczpospolitą Polską a Czeską i Słowacką Republiką Federacyjną o dobrym sąsiedztwie, solidarności i przyjacielskiej współpracy. Polska mniejszość korzysta w pełni z tych praw.