Minister Kultury przychylił się do postulatu Senatora Leszka Piechoty w sprawie wsparcia ochrony zabytków

Podczas 24 posiedzenia Senatu Senator Leszek Piechota złożył oświadczenie do Ministra Kultury prof. Piotra Glińskiego, w którym postuluje umożliwienie jednostkom samorządu terytorialnego dofinansowania działań remontowych także dla obiektów znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, a niewpisanych do rejestru zabytków.  W odpowiedzi na oświadczenie Senatora Minister Kultury poinformował iż w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego zostaną podjęte prace nad zmianą systemu ochrony zabytków, w których wykorzystane będą podnoszone przez Senatora postulaty.

Obecnie, zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami jednostki samorządu terytorialnego udzielają dotacji na prace konserwatorskie tylko przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Treść oświadczenia z 24. Posiedzenia Senatu wraz z odpowiedzią: