Zawody Strzeleckie Klubów Żołnierzy Rezerwy LOK

W dniu 1 października br. na strzelnicy PZŁ Alfa w Siemianowicach Śląskich odbyły się XLII Centralne Zawody Strzeleckie Klubów Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju. Senator Leszek Piechota objął Patronatem Honorowym to wydarzenie.

W zawodach, w których uczestniczyło 13 reprezentacji wojewódzkich LOK,  przeprowadzono konkurencje strzelania z pistoletów Glock, kbk AK, kbks, a także rzutów granatem do celu. Organizatorem zawodów był Śląski Zarząd Wojewódzki Ligi Obrony Kraju w Katowicach. W niedzielę 2 października odbyło się uroczyste podsumowanie zawodów z wręczeniem pucharów i dyplomów. Senator Leszek Piechota przekazał puchar dla zwycięzcy. Pierwsze miejsce drużynowo zajęła reprezentacja Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego LOK w Katowicach. Kolejne miejsca zajęły reprezentacje Podkarpackiego i Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego LOK.

Z okazji zawodów już od 22 września br. krótkofalowcy z siemianowickiego Klubu Łączności LOK SP9KJM pracowali pod znakiem okolicznościowym SN0CZKZR przeprowadzając ponad 500 łączności na KF i UKF. W sobotę rozwinęli anteny nadawczo – odbiorcze na KF i UKF i pracowali na terenie odbywanych zawodów, wzbudzając liczne zainteresowanie przybyłych.