Wniosek Senatora Leszka Piechoty w sprawie umowy gospodarczo – handlowej z Kanadą (CETA)

Senator Leszek Piechota w dniu 5 października br. złożył wniosek do Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego o zamieszczenie w porządku obrad najbliższego posiedzenia Senatu punktu: Informacja prezesa Rady Ministrów o stanie kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Kanadą (Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA)

Jak argumentuje Senator Leszek Piechota, sprawa jest pilna z uwagi na zbliżający się termin wejścia w życie umowy CETA oraz brak wyczerpujących, ogólnodostępnych informacji co do zakresu związania się strony polskiej i konsekwencji gospodarczych, a także formalnoprawnych.