I Ogólnopolska Konferencja Na Rzecz Zmiany Świadomości Spółdzielców

15 października br. Senator Leszek Piechota wziął udział w I Ogólnopolskiej Konferencji Na Rzecz Zmiany Świadomości Spółdzielców, która odbyła się w Hotelu Katowice. Organizatorami konferencji byli: Stowarzyszenie KONTRA, Stowarzyszenie Właścicieli Mieszkań MóJ DOM, Sosnowieckie Stowarzyszenie Sprawiedliwości Społecznej, Sosnowieckie Stowarzyszenie ŚWIADOMY LOKLATOR.

Celem organizatorów konferencji było przedstawienie obecnych regulacji prawnych
z zakresu prawa spółdzielczego i ich wpływu na sytuację życiową, ekonomiczną i społeczną Spółdzielców. Jak przekonują organizatorzy obecny stan prawny nie gwarantuje ochrony praw interesów właścicieli mieszkań oraz lokatorów. Rozmawiano m.in. na temat wzrost świadomości Spółdzielców w zakresie kontroli zasad gospodarowania mieniem przez Spółdzielnię i egzekwowania przejrzystości w jej funkcjonowaniu. Organizacje skupiające właścicieli i lokatorów mieszkań w zasobach spółdzielni mieszkaniowych postulowały nowelizację prawa spółdzielczego w kierunku ułatwiającym tworzenie wspólnot mieszkaniowych, które ich zdaniem są najbardziej efektywną formą zarządzania nieruchomościami. Podczas konferencji przeprowadzone zostały także dyskusje na temat kierunków zmian legislacyjnych w tym zakresie i możliwości podjęcia obywatelskiej inicjatywy, służącej nowelizacji stosownych ustaw.