Uchwała upamiętniająca jubileusz 500-lecia Reformacji

Senator-sprawozdawca Leszek Piechota na 34 posiedzeniu Senatu RP w dniu 02.02.2017 r. przedstawił projekt uchwały upamiętniającej 500-lecie Reformacji w Polsce, ruchu, który współkształtował oblicze religijne, kulturowe i gospodarcze Europy Zachodniej w tym Polski. Po uwzględnieniu poprawek uchwała została przyjęta w całości.

Dzień 31 października 1517 roku jest uznawany za symboliczny początek Reformacji.Marcin Luter ogłosił wówczas w Wittenberdze swoje tezy teologiczne. Na gruncie polskim Reformacja została ożywiona duchem służby Ojczyźnie. Polscy działacze reformacyjni już w XVI w. włączyli się aktywnie w prace na rzecz modernizacji państwa. Związany z Reformacją polityk, działacz egzekucyjny, 9-krotny marszałek izby poselskiej Rzeczypospolitej Mikołaj Sienicki jest uznawany za twórcę podstaw polskiej terminologii prawnej i politycznej. Autorem programu modernizacji państwa był Andrzej Frycz Modrzewski, wykształcony w Krakowie i Wittenberdze sympatyk ruchu reformacyjnego. Rozwój szkolnictwa to jedno z największych dokonań kulturowych Reformacji. Reformacja podkreślała znaczenie języka ojczystego, stąd też wywarła wpływ na rozwój literatury polskiej i kultury narodowej. W dużej mierze dzięki protestantyzmowi przetrwała polskość na Śląsku Cieszyńskim i Mazurach. Do historii przeszły takie postacie Polaków ewangelików, jak m.in.: Mikołaj Rej, ojciec literatury polskiej i twórca polskiego języka literackiego; Jerzy Trzanowski, duchowny ewangelicki, autor zbioru pieśni religijnych, śpiewanych do dnia dzisiejszego w wielu kościołach protestanckich na świecie; pastorzy Krzysztof Mrongowiusz i Gustaw Gizewiusz, zasłużeni działacze społeczni i orędownicy kultury polskiej w Gdańsku i na Mazurach. Wiele wybitnych postaci ulegało asymilacji i stawało się luminarzami kultury narodowej, jak chociażby Samuel Bogumił Linde, językoznawca, pedagog i tłumacz, twórca Słownika Języka Polskiego, czy Oskar Henryk Kolberg, etnograf, folklorysta i kompozytor. W dziejach kultury polskiej nie sposób pominąć wpływu, jaki wywarła Reformacja na tworzenie muzyki sakralnej. Polscy ewangelicy aktywnie brali udział w walkach o niepodległość. Wspaniałymi przykładami najlepszych tradycji patriotycznych byli: gen. Józef Longin Sowiński, dowódca artylerii Królestwa Polskiego w czasie powstania listopadowego; kontradmirał Józef Unrug, dowódca floty polskiej i obrony Helu w 1939 r.; prezydent Warszawy Stefan Starzyński; urodzony w rodzinie ewangelickiej gen. Władysław Anders i wielu innych.W 2017 roku ewangelicy w Polsce włączają się w ogólnoświatowe obchody 500 lat Reformacji. Został powołany polski Komitet Honorowy obchodów, w którym zasiadają: abp Antje Jackelén, prymas Kościoła Szwecji; bp Margot Käßmann, ambasadorka Ewangelickiego Kościoła Niemiec ds. 500-lecia Reformacji, bp Munib A. Younan, przewodniczący Światowej Federacji Luterańskiej; bp Michael Bünker, sekretarz generalny Wspólnoty Ewangelickich Kościołów w Europie (GEKE); abp Wojciech Polak, prymas Polski; abp Jeremiasz, ordynariusz diecezji wrocławsko-szczecińskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego; Jerzy Buzek, europoseł i premier RP w latach 1997–2001, Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent m.st. Warszawy; Krzysztof Penderecki, kompozytor i dyrygent; Jan Krenz, kompozytor i dyrygent; Jerzy Pilch, pisarz i publicysta. Polska bierze udział w kilku międzynarodowych projektach reformacyjnych, w tym m.in. takich, jak: Europejskie Miasta Reformacji, Europejskie Stacje na Drodze Reformacji, Europejski Kulturowy Szlak Reformacji. Rok 2017 został ogłoszony Rokiem Reformacji na Śląsku. Polska przez lata była ojczyzną dla osób różnych wyznań, religii i narodowości. Uwzględniając wkład środowisk protestanckich w rozwój Polski, nawiązując do najlepszych tradycji wolności i wzajemnego poszanowania religii, Senat Rzeczypospolitej Polskiej postanawia upamiętnić Reformację w roku jej jubileuszu