Obrady jury konkursu LIST DO TATY pod patronatem Senatora Leszka Pichoty

IV edycja  konkursu List do taty organizowanego przez Komisję Rodziny, Polityki Senioralnej
i Społecznej we współpracy z Fundacją im. Św. Cyryla i Metodego reprezentowanego przez Senatora Leszka Piechotę został rozstrzygnięty w etapie okręgowym. Konkurs adresowany był do uczniów klas IV i V szkół podstawowych, a jego celem było napisanie pracy w formie listu do ojca na temat: kim dla mnie jest i co dla mnie znaczy mój tata. Celem konkursu było skierowanie uwagi opinii publicznej na niezastąpioną rolę ojca w życiu dziecka co stanowi wyraz zaangażowania senatu RP w działalność na rzecz rodziny.

Do konkursu zgłosiły się szkoły z Rudy Śląskiej, Chorzowa, Piekar Śląskich, Siemianowic Śląskich
i Świętochłowic. Nadesłano 86 prac.
W dniu 05.07.2017 r. jury konkursu obradowało w składzie:
Leszek Piechota – Senator RP
Ewa Szmorlińska – Asystent Senatora Leszka Piechoty,
Beata Przybylska – artysta, nauczyciel, animator życia kulturalnego na Śląsku
Elżbieta Łuszcz – nauczyciel i wychowawca w szkole podstawowej w latach 1982-2006

Nicole Polak-Rajczyk specjalista ds. marketingu i PR

W wyniku kilkugodzinnych obrad jury wyłoniło zwycięzców etapu okręgowego. Zadanie to było niezwykle trudne, gdyż każda z prac przedstawiała indywidualne spojrzenie na rolę taty (opiekuna)
w życiu dzieci a poziom był bardzo wyrównany.

Po burzliwej dyskusji wyłoniono zwycięzców:

I miejsce Paulina Siruga- SP nr 1 Siemianowice Śląskie

II miejsce Kacper Smoliński SP nr 17 z oddziałami integracyjnymi  Świętochłowice

III miejsce Sonia Koryciorz Zespół szkolno-przedszkolny nr 2 w Piekarach Śląskich

Dodatkowo jury przyznało wyróżnienia senatora Leszka Piechoty, które otrzymają:


– Nikola Kreczmer, pseudonim „Piątoklasistka”, ze Szkoły Podstawowej nr 17 w Chorzowie

– Wiktoria Zmierczak, pseudonim Wiktoria 1 ze Szkoły Podstawowej nr 15 w Chorzowie

– Jakub Sroka, pseudonim „Jakub”, z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Rudzie Śląskiej
– Natalia Badura, pseudonim „Mysia Pysia”, ze Szkoły Podstawowej nr 16 w Rudzie Śląskiej
– Zuzanna Matura pseudonim „Zuzanna, ze Szkoły Podstawowej nr 21 w Rudzie Śląskiej
– Karol Iskanin , pseudonim „Karol”, z Zespołu Szkół Katolickich w Piekarach Śląskich
– Oliwia Gwizd, pseudonim „Oliwia”, z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  nr 1 w Piekarach 
  Śląskich
– Bartłomiej Lew, pseudonim „Leweł”, ze Szkoły Podstawowej nr 9 z oddziałami integracyjnymi
  w Piekarach Śląskich

– Kamila Garbarczyk, pseudonim Kamila z Oddziałami  Integracyjnymi w Siemianowicach  
  Śląskich

– Martyna Kędziora, pseudonim Martyna ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Świętochłowicach

 

Senator Leszek Piechota składa podziękowania wszystkim uczestnikom konkursu, rodzicom oraz nauczycielom i dyrektorom zgłoszonych placówek oraz gratuluje zwycięzcom.