Wybory samorządowe. List otwarty do mieszkańców Chorzowa.

Szanowni Mieszkańcy Chorzowa!

 

21 października br. będziecie Państwo decydować o przyszłości naszego Miasta, wybierając ludzi, od których przez następne lata będą zależeć nasze lokalne sprawy. Udział w wyborach samorządowych jest wyrazem troski o Chorzów i jego rozwój.

Chorzów to piękne miasto z tradycją, bogatą historią oraz szeroką perspektywą rozwoju. To wyjątkowe miejsce na mapie Górnego Śląska skupia ludzi pracowitych, dobrych i mądrych. Chciałbym, aby Wasz wybór w zbliżających się wyborach pozwolił Państwu przez kolejne lata być dumnymi i zadowolonymi z tego, że jesteście mieszkańcami Chorzowa. Chciałbym, żebyście nie musieli zazdrościć rozwoju, czystości, oferty sportowej czy kulturalnej sąsiednim miastom śląskiej aglomeracji, ale by to Wam zazdroszczono, że mieszkacie w tak nowoczesnym i prężnie się rozwijającym miejscu. Aby mogło się tak stać musicie Państwo już dzisiaj zastanowić się nad przyczynami obecnego stanu rzeczy. Trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie dlaczego pomimo doskonałego położenia komunikacyjnego, posiadania na swoim obszarze jednego z najwspanialszych w Europie Parków Miejskich czy działalności jednego z najwybitniejszych w historii Polski klubów piłkarskich, Chorzów wymaga tak wiele pracy i zmian na tak wielu płaszczyznach. Skansen ma swoje miejsce w Parku Chorzowskim, ale sam Chorzów nie może być w wielu dziedzinach skansenem.

Nazywam się Leszek Piechota i chciałbym prosić Państwa o chwilę uwagi oraz przeczytanie listu, który do Was skierowałem. W tegorocznych wyborach samorządowych zdecydowałem się ubiegać o funkcję Prezydenta Chorzowa. Przez lata zawodowo związany byłem z górnictwem – kierowałem m.in. działami gospodarki maszynami, remontami i zarządzania majątkiem trwałym oraz działem przetargów i zamówień publicznych w zakładach górniczych, a także byłem zatrudniony w Urzędzie Górniczym. Od wielu lat aktywnie uczestniczę także w życiu politycznym i społecznym, zarówno na szczeblu lokalnym jak i ogólnokrajowym. Byłem radnym IV i V kadencji Rady Miasta Katowice, a od maja 2008 roku pełniłem funkcję Wiceprezydenta Katowic. Od trzech kadencji jestem Senatorem RP wybranym w okręgu wyborczym Nr 74, obejmującym m.in. miasto Chorzów. Ponad 16 tysięcy głosów oddanych na mnie w ostatnich wyborach parlamentarnych przez mieszkańców Chorzowa jest dla mnie ogromnym zaszczytem oraz zobowiązaniem, z którego dzisiaj pragnę się wywiązać. Potrzebujemy nowego otwarcia, świeżych pomysłów oraz szerokiego spojrzenia na możliwości rozwoju, nie zapominając jednocześnie o korzeniach i lokalnej tożsamości budowanej przez naszych przodków przez lata.

Moja rodzina od pokoleń związana jest z Chorzowem. Dziadek – Stefan Piechota, który był adiutantem generała Józefa Hallera, przed wojną mieszkał przy ulicy Hajduckiej. Tradycja, moja pochodzenie oraz poczucie przynależności lokalnej powoduje, że myślę o Chorzowie w przyszłości jako jednym z najnowocześniejszych i najpiękniejszych miast aglomeracji, przyjaznym swoim mieszkańcom. Chciałbym podjąć się wprowadzenia miasta w XXI wiek, gdyż w wielu dziedzinach tkwi ono nadal w poprzedniej epoce.

Chorzów przez lata postrzegany był jako miasto dobrych zmian i decyzji, które służyły mieszkańcom. Po 1990 roku przeszedł znaczącą metamorfozę, a ciężka praca mieszkańców nie szła na marne. Jednak od wielu lat Chorzów podupada. Wieloletnia działalność parlamentarna na terenie naszego Miasta pozwoliła mi zaobserwować, a także usłyszeć bezpośrednio od mieszkańców wiele niepokojących sygnałów, uwag i zastrzeżeń. Wasz smutek, rozczarowanie i brak nadziei na zmianę jest uderzający. Brudne, zaniedbane kamienice, publiczne pieniądze wydawane w sposób niegospodarny, nierozwiązane sprawy hałd i wysypisk śmieci czy podupadające centrum to tylko niektóre z gorących tematów, które tak niepokoją mieszkańców. Stale zwiększa się dystans do sąsiednich miast aglomeracji, gdyż dla większej części miasta czas się zatrzymał. A przecież Chorzów ma ogromny potencjał do bycia miastem nowoczesnym, czystym, pięknym i atrakcyjnym zarówno dla mieszkańców jak i dla nowych firm i instytucji.

Jako kandydat na Prezydenta chciałbym Państwu zaproponować rozwiązania, które spowodują, że Chorzów będzie miastem z perspektywami, w którym mieszkańcy nie będą się czuli oszukiwani przez władzę i w którym środki publiczne będą rozdzielane sprawiedliwie i jawnie.

Standardy jakości życia w europejskich miastach są coraz wyższe, a konkurencja w tym zakresie coraz większa. Dom i rodzina stanowią jedne z elementarnych wartości w życiu każdego człowieka, a godne i bezpieczne warunki bytowe są w dzisiejszych czasach podstawą funkcjonowania społeczeństwa. Moim priorytetem będzie rewitalizacja zaniedbanej tkanki mieszkaniowej, tak by krok po kroku likwidować w mieście substandardy mieszkaniowe.

Całe miasto musi stać się bardziej przyjazne mieszkańcom. Konieczne jest stworzenie nowoczesnych stref sportowo-rekreacyjnych, z pięknie zagospodarowaną zielenią, z krytymi basenami, strefą siłowni na wolnym powietrzu i atrakcjami dla dzieci, jak na przykład wodne place zabaw. Nie możemy zapominać o potrzebach osób starszych oraz niepełnosprawnych. Niezbędne jest również opracowanie kompleksowych rozwiązań dla komunikacji rowerowej i pieszej, tak aby mieszkańcy i osoby odwiedzające nasze Miasto mogły poruszać się po nim w sposób szybki, sprawny i bezpieczny. Przestrzenie miejskie muszą stać się reprezentacyjne, czyste i zadbane. W tym celu deklaruję przejęcie przez Miasto obowiązku sprzątania i odśnieżania chodników. Zmiana ta niewątpliwie wypłynie na wygląd naszego Miasta oraz bezpieczeństwo i komfort jego mieszkańców.

Oprócz działań obejmujących całe Miasto, pragnę zatroszczyć się o każdą dzielnicę z osobna, gdyż w każdej z nich mieszkańcy powinni czuć się jak u siebie. Dlatego będziemy rozmawiać i wspólnie działać. To mieszkańcy będą współdecydować o sposobie dbania i kierunku rozwoju ich lokalnej społeczności. Moim celem będzie powołanie jednostek pomocniczych we wszystkich dzielnicach Miasta, które będą samodzielnie decydowały za pośrednictwem wybranych radnych o realizacji istotnych dla nich potrzeb, dzięki dysponowaniu własnym budżetem w wysokości ok. 0,5 – 1 miliona złotych rocznie.

Przykładowo, w Chorzowie II, gdzie znajduje się popularne targowisko na Barskiej należy zrobić porządek, tak aby przedsiębiorcy oraz ich klienci mogli w należytych warunkach prowadzić swoją działalność. Planuję przebudowę Placu Matejki na nowy miejski rynek, z jednoczesnym ograniczeniem ruchu kołowego na tym obszarze. Czas w końcu przeciąć węzeł gordyjski terenów pohutniczych w centrum miasta. Musi tu powstać zupełnie nowa przestrzeń i miasto musi aktywnie włączyć się w kreację nowego wizerunku tego miejsca. Także w Maciejkowicach jest jeszcze wiele do zaproponowania, ale to co trapi tamtejszych mieszkańców to przede wszystkim wysypisko śmieci. Trzeba je zorganizować w nowoczesny, cywilizowany sposób. Jak widać, każda część Chorzowa zmaga się z innymi problemami i wyzwaniami. Niezależnie od zadań, które stanowią podstawowe obowiązki władz miasta, dołożę wszelkich starań w zakresie spełnienia potrzeb mieszkańców poszczególnych dzielnic.

Oddzielnym tematem jest kwestia komunikacji zarówno miejskiej jak i wojewódzkiej. Jak wszyscy wiemy, Chorzów jest położony w świetnej lokalizacji, w centrum aglomeracji śląskiej, przy najważniejszych szlakach komunikacyjnych. Daje to ogromne możliwości, jednak stanowi równocześnie potężne wyzwanie. Przez lata mówiono o obwodnicy centrum, o szybkiej kolei szynowej itp. Przyszedł już czas na podjęcie konkretnych działań zmierzających do budowy sprawnych i bezpiecznych węzłów komunikacyjnych, przy zastosowaniu różnorodnych rozwiązań i form komunikacji. Przykładowo proponuję niezwłoczne wprowadzenie działań, które pozwolą na jednoczesne zmniejszenie ruchu samochodowego w mieście oraz bezpośrednią oszczędność czasu i pieniędzy dla mieszkańców poprzez zniesienie opłat za korzystanie z transportu publicznego na terenie miasta Chorzów przez jego mieszkańców. Darmowa komunikacja to nie tylko oszczędność dla Chorzowian, ale także, z uwagi na mniejszą liczbę samochodów w centrum miasta, szansa na czystsze powietrze.

Dla mieszkańca każdego miasta w szczególny sposób istotne są koszty życia. Chorzów obecnie ma zatwierdzone jedne z najwyższych w regionie opłat za dostarczanie wody i wywóz nieczystości. Ze swojej strony deklaruję natychmiastową obniżkę ceny wody i opłaty za wywóz nieczystości o co najmniej 10% w stosunku do obecnych stawek. To konkretna zmiana wpływająca na domowy budżet mieszkańców Chorzowa, nie powodująca jednocześnie zagrożenia dla gospodarki finansowej Miasta.  

W tym miejscu pragnę przedstawić Państwu także propozycje rozwiązań pozwalających na zaoszczędzenie znacznych środków z budżetu Miasta. W mojej ocenie, konieczna jest likwidacja działającej na terenie Miasta Izby Wytrzeźwień. To instytucja wymagająca sporych nakładów, której działanie nie przynosi oczekiwanych efektów. Co więcej, Izba Wytrzeźwień, stanowiąca nieuzasadniony koszt w planie finansowym Miasta, funkcjonuje według przestarzałych zasad i jest swoistego rodzaju reliktem przeszłości, nie spełniającym swojej funkcji we współczesnym świecie. Stały wzrost obligatoryjnych kosztów funkcjonowania ośrodka oraz trudności w pozyskaniu specjalistycznego personelu medycznego to podstawowe argumenty przemawiające za likwidacją Izby Wytrzeźwień. Osobami wymagającymi pomocy, także tymi będącymi w stanie nietrzeźwym, powinien zająć się pracownik medyczny – lekarz bądź ratownik. Z kolei w przypadku, gdy osoby te stanowią zagrożenie dla społeczeństwa, właściwe czynności podejmuje Policja. Tym samym, należy uznać, że likwidacja instytucji jaką jest Izba Wytrzeźwień, nie tylko pozwoli na ograniczenie niepotrzebnych wydatków, ale także nie wpłynie na poziom bezpieczeństwa i spokoju w naszym Mieście.

Z uwagi na zmieniający się charakter miasta, problemy, z którym spotykamy się na co dzień oraz różnorakie sposoby ich rozwiązywania, a przede wszystkim w celu ograniczenia zbędnych wydatków Miasta, będę dążył również do likwidacji Straży Miejskiej. Utrzymywanie tak kosztochłonnej instytucji, której zadania pokrywają się z zadaniami innych podmiotów i jednostek nie leży w interesie Chorzowa.  Czuwanie nad bezpieczeństwem mieszkańców w głównej mierze należy bowiem do kompetencji organów Policji. Przekazanie części zaoszczędzonych środków przykładowo na dodatkowe patrole policyjne pozwoli na zapewnienie bezpieczeństwa w naszym Mieście. Zastosowanie takiego rozwiązania zostało przyjęte przez wiele jednostek samorządu terytorialnego na terenie naszego kraju. Co więcej, Policja posiada dużo większe uprawnienia niż Straż Miejska. Jednocześnie, działania Straży Miejskiej realizowane w zakresie porządkowym w dużej mierze mogą być wykonywane przez służby komunalne Miasta. Za zarządzanie drogami publicznymi  odpowiedzialny jest bowiem Miejski Zarząd Ulic i Mostów. Utrzymywanie w Chorzowie instytucji, której zadania realizowane mogą być przez inne podmioty, bez uszczerbku na poziomie ich jakości, jest nieuzasadnione i stanowi szczególny rodzaj niegospodarności.

 

Kolejnym, niezmiernie ważnym tematem jest Park Śląski, czyli nasz Chorzowski Park. Pomimo aktualnej sytuacji formalno-prawnej Parku deklaruję, że w porozumieniu z nowym marszałkiem województwa, jako Prezydent Chorzowa dołożę wszelkich starań, aby Fala stała się najnowocześniejszym w Polsce kąpieliskiem otwartym i wróciła do swojej świetności.

Szanowni Państwo, jest jeszcze jedna sprawa, która wymaga zastanowienia się. Temat tak drogi dla każdego Chorzowianina – Klub Sportowy Ruch Chorzów. W tej kwestii zdeklarowano już chyba wszystko. Osobiście uważam, że rzeczą oczywistą jest, iż miejsce Ruchu jest w ekstraklasie, gdzie powinien grać w godnych warunkach na nowoczesnym stadionie. Długo zastanawiałem się nad formułą współpracy między władzami Miasta a Klubem. Jest to jednak temat niezwykle skomplikowany, a znalezienie właściwego rozwiązania wymaga współpracy wielu podmiotów. Moim zdaniem, to opinia mieszkańców w tym zakresie jest jednak kluczowa. Dlatego chciałbym dać mieszkańcom Chorzowa możliwość wypowiedzenia się co do sposobu osiągnięcia zakładanych celów. Referendum w sprawie stadionu pozwoli na znalezienie rozwiązań dostosowanych do Waszych oczekiwań.

Drodzy Mieszkańcy, Prezydent Miasta powinien nie tylko doskonale zarządzać jego zasobami, ale przede wszystkim rozmawiać i słuchać mieszkańców, tak aby czuli, że mają swojego gospodarza, przyjaciela i Prezydenta w jednej osobie, nie tylko w trakcie trwania kampanii przedwyborczej, ale w trakcie całej kadencji. Prezydent Miasta stojący na czele lokalnych władz zobowiązany jest prowadzić pracę urzędu w sposób przejrzysty, czytelny i zrozumiały. Funkcja ta pełniona powinna być w służbie wszystkim mieszkańcom. Mogę ze swojej strony obiecać, że nie zawiodę Państwa zaufania. Głos każdego z Was jest głosem ważnym dla Chorzowa, od Państwa decyzji zależy bowiem, jakie będzie nasze Miasto za pięć, dziesięć, piętnaście lat. Chorzów zasługuje na więcej! Licząc na Państwa zaufanie i pomoc we wspólnym tworzeniu Chorzowa na miarę naszych marzeń, proszę o aktywny udział w październikowych wyborach.

 

 

 

Pozostając z wyrazami szacunku,

Leszek Piechota

Kandydat na Prezydenta Miasta Chorzów