„ W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbrück”.

4 kwietnia 2019 r. w Miejskim Centrum Kultury im. Henryka Bisty odbyła się V Gala Finałowa Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbrück.

Konkurs został zorganizowany w ramach ustanowionego przez Senat RP, kwietnia- miesiącem pamięci o ofiarach niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück (KL Ravensbrück).

Pomysłodawczynią konkursu była pani  Dyrektor Maria Lorens, córka Katarzyny Mateja, więźniarki obozu KL Ravensbrück. Organizatorami konkursu są Instytut Pamięci Narodowej, Miasto Ruda Śląska oraz Stowarzyszenie Rodzina Więźniarek Niemieckiego Obozu Koncentracyjnego Ravensbruck. Przedsięwzięcie objęte jest honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy.

Do finału zakwalifikowało się 29 laureatów spośród ponad 300 uczniów szkół średnich i 8 klas szkół podstawowych. Nagrodzeni w konkursie zostali:

w kategorii prozy:

  • I miejsce – Andżelika Porczak
  • II miejsce – Magdalena Sędor
  • III miejsce – Rafał Klima

w kategorii poezji:

  • I miejsce – Julia Macioszczyk
  • II miejsce – Kinga Cybul
  • III miejsce – Natalia Sobotka

W gali brało udział wielu gości, wśród nich byłe więźniarki KL Ravensbrück m.in dr Wanda Półtawska, autorka książki „I boję się snów”, która wygłosiła wykład do zebranych. Zaprezentowano także wystawę prac plastycznych Marii Hiszpańskiej-Neumann. Niezapomnianych wrażeń pomiędzy występami finalistów dostarczyła grupa artystyczna Atelier Sztuki z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. G. Morcinka w Rudzie Śląskiej, pod opieką Pani Anny Morajko-Fornal.

Senator Leszek Piechota w liście okolicznościowym skierowanym do Prezydent Miasta Ruda Śląska Pani Grażyny Dziedzic podkreślił wagę tego wydarzenia, które stanowi niezwykłą lekcję historii i uczy szacunku i czci dla ofiar i żyjących świadków historii.

Pani dyrektor Maria Lorens skierowała do Pana Senatora Leszka Piechoty podziękowania  za wszelką życzliwość i wspieranie inicjatywy ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego W kręgu poezji lagrowej więźniarek obozu Ravensbrück.