” List do taty”.

 Konkurs skierowany do uczniów klas 4 i 5 szkól podstawowych.

Senator RP Leszek Piechota serdecznie zaprasza szkoły do udziału w piątej edycji konkursu  List do Taty, który został ogłoszony przez Komisję Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP we współpracy z Fundacją im. Św. Cyryla i Metodego.

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na ważną rolę ojca w rodzinie oraz propagowanie przykładów dobrego ojcostwa.

Konkurs jest adresowany do uczniów klas czwartych i piątych szkół podstawowych, których zadaniem będzie napisanie pracy na temat:

 Kim jest i co dla mnie znaczy mój tata (ojczym lub ojciec zastępczy).

Powołane przez Senatora jury wyłoni laureata etapu okręgowego. Dla uczestników etapu okręgowego czekają wartościowe i atrakcyjne nagrody. Spośród zwycięzców etapów okręgowych jury Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej wyłoni laureatów konkursu. Wręczenie nagród odbędzie się na uroczystej gali w Senacie we wrześniu 2019 r. Zwycięzca etapu okręgowego wraz z ojcem lub innym opiekunem, będzie gościem Senatora Leszka Piechoty podczas tej uroczystości, zaś Senat RP zapewnia wszystkim zwycięzcom etapów okręgowych atrakcje podczas pobytu w Warszawie.

Senator Leszek Piechota zaprasza wszystkie szkoły z okręgu, obejmującego miasta: Chorzów, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Mysłowice, Tychy i Katowice oraz  Powiat Bieruńsko-Lędziński do wzięcia udziału w konkursie.

 Zgłoszenia należy przesyłać na adres: Biuro Senatora Leszka Piechoty ul. Warszawska 6, 40-006 Katowice lub przekazać mailowo: senator@leszekpiechota.pl do dnia 30 czerwca 2019 r.

Prace konkursowe należy wysłać pocztą do 30 czerwca 2019r.  ( liczy się data stempla pocztowego) lub przynieść osobiście do Biura Senatorskiego przy ul. Warszawskiej 6 w Katowicach.

( Uwaga! Termin zgłoszeń dla szkół został wydłużony).

Konkurs będzie przeprowadzony w szkołach w czerwcu 2019 r., a następnie prace konkursowe szkoły prześlą na adres biura senatorskiego.

Zgłoszenie musi zawierać nazwę, adres i numer telefonu szkoły oraz imię i nazwisko dyrektora. Po przesłaniu zgłoszenia biuro senatorskie przekaże do szkoły wszystkie materiały potrzebne do przeprowadzenia konkursu.

W sprawach organizacyjnych należy kontaktować się z Dyrektorem Biura Senatorskiego Tomaszem Piecuchem tel. 506-691-981 lub tel. 507-022-025, e-mail: senator@leszekpiechota.pl

W załączeniu dostępne są wszystkie potrzebne materiały do przeprowadzenia konkursu, formularze oraz konspekt do przeprowadzenia lekcji.