Spotkanie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego poprze starania Górnośląskiego Związku Metropolitalnego o zmianę beneficjenta środków unijnych na budowę zakładów termicznej utylizacji odpadów komunalnych zapewniła Elżbieta Bieńkowska podczas spotkania w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Elżbieta Bieńkowska – minister Rozwoju Regionalnego, Krystyna Kurowska, wiceprezydent Rudy Śląskiej, Piotr Uszok – przewodniczący Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, prezydent Katowic, Gabriela Lenartowicz– prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Leszek Piechota – zastępca prezydenta Katowic.

Szacunkowa kwota dotacji z Unii Europejskiej na system gospodarowania odpadami w aglomeracji śląskiej wynosi około 600 mln zł. GZM już wkrótce przedstawi koncepcję organizacyjno-technicznego rozwiązania problemu odpadów. W oparciu o nią prowadzona będzie – przy wsparciu WFOŚiGW w Katowicach – szeroka kampania informacyjna wyjaśniająca mieszkańcom śląskiej aglomeracji konieczności budowy zakładów termicznej utylizacji odpadów.

„Aglomeracja śląska nie ma innego wyjścia niż budowa systemów utylizacji odpadów. W przeciwnym razie grozi temu regionowi los Neapolu, który „przysypany” został górą śmieci. Ponadto, jeżeli te pieniądze nie zostaną wydane na Śląsku, trafią do innych regionów kraju.” – mówiła Elżbieta Bieńkowska.

Do 2020 r. musimy osiągnąć poziom składowania na wysypiskach maksymalnie 35 % całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Pozostała część powinna trafić do zakładów termicznej utylizacji odpadów, które są jedyną szansą na ograniczenie odpadów zalegających wysypiska.

 Na terenie województwa mają powstać dwa takie zakłady. Powstała w wyniku termicznej utylizacji odpadów energia byłaby wprowadzana do systemu i wykorzystywana np. do ogrzewania mieszkań. O lokalizacji inwestycji zadecydują członkowie Związku. „Nie istnieją obojętne dla otoczenia składowiska odpadów, za to nowoczesne technologie utylizacji odpadów gwarantują bezpieczeństwo ekologiczne.” – stwierdziła Gabriela Lenartowicz.

www.gzm.org.pl