Adam Kocur - przedwojenny Prezydent Miasta Katowice

Szanowni Państwo!

Pozwolę sobie na końcówce kampanii wyborczej przypomnieć postać Adama Kocura, jednego z najznamienitszych prezydentów miasta Katowice w latach 1928-39r., który też był okresem najdynamiczniejszego rozwoju stolicy Górnego Śląska, oraz jego słowa wypowiedziane na Zjeździe Urzędników i Funkcjonariuszy Miasta Katowice w 1933 roku:

„Jeżeli każdy Ślązak ma tą szlachetną ambicje, by nasza dzielnica przodowała przed wszystkim innym, to my pracownicy samorządu katowickiego ponosimy całą odpowiedzialność za to, żeby miasto Katowice, jako stolica województwa śląskiego, była nie tylko wzorem dobrze zagospodarowanego samorządu terytorialnego, ale niedoścignioną pracą i wszelkimi siłami musimy dążyć do tego, żeby Katowice stały się ogniskiem i osią polskiego życia narodowego i kulturalnego, o znaczeniu nie tylko lokalnym, ale oddziałującym także na całość Śląska.”

I z tym postanowieniem zachęcam Państwa do pójścia na wybory w najbliższą niedziele i zagłosowanie na najlepszych z pośród nas do reprezentowania i zarządzania samorządem miejskim i wojewódzkim.