Informacje

 • Program ograniczenia niskiej emisji w mieście Katowice dla obiektów indywidualnych w latach 2009 – 2011

  Przyjęto uchwałę w sprawie przyjęcia programu ograniczenia niskiej emisji Do 31 grudnia 2011 roku Programem zostanie objęta wymiana urządzeń kotłowych starej konstrukcji i niskiej sprawności, na urządzenia nowe w mieszkaniach lub budynkach jednorodzinnych. W Programie mogą brać udział Mieszkańcy Katowic posiadający prawo do mieszkania lub do budynku jednorodzinnego. Celem  Programu… jest m.in.:· ekonomiczna motywacja użytkowników…

  Czytaj więcej

 • Internetowa rezerwacja wizyty w Biurze Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów Urzędu Miasta Katowice

  Wprowadzono ułatwienia dla mieszkańców miasta W Urzędzie Miasta, z inicjatywy wiceprezydenta Leszka Piechoty, uruchomiona została internetowa rezerwacja wizyty w Biurze Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów. Ma ona na celu ułatwienie mieszkańcom procedury zarejestrowania pojazdu i rozładowanie kolejek w Wydziale Komunikacji. http://pipe.um.katowice.pl/

  Czytaj więcej

 • Platforma chce referendum śmieciowego w Katowicach

  W dniu dzisiejszym klub radnych PO w Katowicach złożył na ręce prezydenta miasta inicjatywę uchwałodawczą w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego w sprawie przejęcia przez miasto Katowice obowiązków związanych z pozbywaniem się odpadów komunalnych i wprowadzeniem zryczałtowanej opłaty za ich wywóz. Chcemy, żeby referendum odbyło się 7 czerwca, w drugim dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego. Naszym…

  Czytaj więcej

 • Spotkanie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska

  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego poprze starania Górnośląskiego Związku Metropolitalnego o zmianę beneficjenta środków unijnych na budowę zakładów termicznej utylizacji odpadów komunalnych zapewniła Elżbieta Bieńkowska podczas spotkania w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Elżbieta Bieńkowska – minister Rozwoju Regionalnego, Krystyna Kurowska, wiceprezydent Rudy Śląskiej, Piotr Uszok – przewodniczący Górnośląskiego…

  Czytaj więcej